Khuyến mãi Khuyến mãi

1. Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng trên máy tính.

 

Bước 1: Bấm vào đơn hàng ở bên trên góc phải.

 

 

Bước 2: Bạn nhập số điện thoại đặt hàng hoặc gmail đăng kí để kiểm tra đơn hàng.

 

 

 

Bước 3:  Sau khi nhập thông tin bạn bấm xem ngay để kiểm tra chi tiết thông tin.

 

 

 

2. Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng trên điện thoại.

 

Bước 1:  Bấm vào thanh đen ở góc bên trái màn hình điện thoại.

 

 

Bước 2: Bấm vào kiểm tra đơn hàng ở góc dưới thanh menu.

 

 

Bước 3:  Sau khi nhập thông tin bạn bấm xem ngay để kiểm tra chi tiết thông tin.