Khuyến mãi Khuyến mãi

Giò Chả Cửu Long

Địa chỉ: Số 803 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Khu Phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0766351222

Liên hệ với chúng tôi